Chả cá trắng Kamaboko White

50,400

còn 8 hàng

hoặc là