Chả cá thập cẩm chiên Gomoku a...

63,000

còn 10 hàng

hoặc là