NƯỚC TƯƠNG YAMASA Shoyu LESS S...

82,500

còn 3 hàng

hoặc là