NƯỚC TƯƠNG YAMASA Shoyu LESS S...

82,500

còn 5 hàng

hoặc là