Thăn ngoại bò Úc Hokube- TL

845,000

còn 8 hàng

hoặc là