Dấm táo Hàn Quốc Sempio 500ml

36,000

còn 3 hàng

hoặc là